سفارش تبلیغ
ثبت دامنه و میزبان هاست ایران
[ و فرمود : ] هیچ کارى با تقوى اندک نیست و چگونه اندک بود آنچه پذیرفتنى است . [نهج البلاغه]